ผู้ว่าฯแพร่ สั่งการทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับอุณหภูมิลดลงระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคมนี้

แพร่///

ผู้ว่าฯแพร่ สั่งการทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับอุณหภูมิลดลงระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคมนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมรับมืออุณภูมิลดลงระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม นี้ ให้ประชาชนใส่เสื้อผ้าหนาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และให้ระมัดระวังอัคคีไฟ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้สั่งการให้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่, ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพร่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่, และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ระบุในการสั่งการว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (3073/2566) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับลมแรง
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 5-8 องศาเซลเซียส ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5องศาเซลเซียส และภาศใต้ตอน บน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2566ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิลดลงและมีลมแรงกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1.ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแสรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่ลดลง และระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น
2.หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการตามหนังสือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารารณภัยจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร (กปภจ)0021.2/ว 95ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 054533680 โทรสาร 054522513
นายสายัณห์ กาวีวงค์ หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กล่าว่า ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนสวมเสื้อและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และให้ระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัย เมื่อมีอากาศหนาว อากาศก็จะแห้งด้วย ซึ่งประชาชนอาจจะก่อไฟให้ความอบอุ่นอาจจะลุกไหม้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน