วส.912 ขับเคลื่อนโครงการประกวดดิเกฮูลู สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วส.912 ขับเคลื่อนโครงการประกวดดิเกฮูลู สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุ 912 เป็นประธานเปิดโครงการประกวดดิเกฮูลู สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ ประจำปี 2566 โดยมีพ.ต.หญิง เพ็ญพิมล สิงห์ครุ นายทหารผลิตรายการ แผนกรายการและข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กำลังพลในสังกัด ตลอดจนผู้เข้าร่วมแข่งขันดิเกฮูลูทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับกิจกรรมดิเกฮูลูเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน

และเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง โดยการขับร้องเพลง ใส่ท่วงทำนองและมีดนตรีพื้นบ้านประกอบ ส่วนใหญ่จะมีเนื้อร้องเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนมีความจงรักภักดี และได้แสดงออกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดการประกวดดิเกฮูลูอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาโดยตลอด และหนึ่งในแผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของทุกศาสนา ทุกท้องถิ่นของไทย ให้ดำรงสืบไป และสร้างความสุขให้กับประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส”

โดยการแข่งขันดิเกฮูลูมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลตามลำดับเป็นต้น