จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา     นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น.ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานการประชุมพร้อมด้วย น.อ.พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908,นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส,พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผู้บังคับการตำวจภูธรจังหวัดนราธิวาส,นายไพศอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส,นางสาวสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

และทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายเตอนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ) ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามการ
ทอดพระเนตรการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักชลประทานที่ 17 และทรงติดตามดำเนินงาน บ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565