คัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
คัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ

1 เมษายน2566
การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ วันแรกที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยพ.ท.ต่อพงษ์ ชำนาญอาสา ผบ.ร.7 พัน.2 เป็นประธานการตรวจคัดเลือก ในวันนี้ อำเภอแม่อายจะทำการตรวจคัดสองวัน คือวันที่1,2เมษายน2566 มีชายไทยครบอายุที่จะเข้าตรวจคัดเลือกจำนวนวันนี้ 206คน

มีจำนวนขอผ่อนผันติดศึกษายังไม่จบ 62คน แล้วที่เข้ารับการตรวจคัดจำนวน140คน ซึ่งทางกรรมการตรวจเลือกจะคัดเอามารับราชการทหารเพียง 39 คน ในวันนี้มีที่วัดขนาดร่างกาย ความสูง หน้าอก ที่ไม่ได้ขนาด หลายคน ที่แปลงเพศ จำนวนหนึ่ง ที่จะต้องเอาออก ใช้สถานที่ตรวจคัดเลือกที่หอประชุมเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่อาย