องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแด่ทหาร ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแด่ทหาร
ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามตามแนวชายแดน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 09.45 น. ที่ฐานปฏิบัติการกุงไม้สัก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังนเรศวร ทุกนาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ปชส.แม่ฮ่องสอน