จ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 57 ปี 37 พรรษา พระเดชพระคุณ พระวินัยสาทร (กวิล ถาวโร) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

จ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 57 ปี 37 พรรษา พระเดชพระคุณ พระวินัยสาทร (กวิล ถาวโร) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566

ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรราชวิหาร กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 57 ปี 37 พรรษา พระเดชพระคุณ พระวินัยสาทร (กวิล ถาวโร)เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก- อุตรดิตถ์ (ธรรมยุด), เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นางวันทนา พ่วงบางโฑ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 57 ปี 37 พรรษา พระเดชพระคุณ พระวินัยสาทร (กวิล ถาวโร)เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก- อุตรดิตถ์ (ธรรมยุด), เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ซึ่งในพิธีได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ที่รับอาราธนานิมนต์สวดทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 16 รูป ขึ้นสู่อาสนสงฆ์ท่านเจ้าคุณ พระวินัยสาทร จุดธูปเทียนบูชาบูรพาจารย์ประธานสงฆ์ให้ศีล พุทธบริษัทสมาทานศีลพร้อมกัน พระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน ท่านเจ้าคุณ พระวินัยสาทรและประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์เจริญพระพุทชมนต์ จบแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แด่ท่านเจ้าคุณ พระวินัยสาทร และคณะศรัทธาญาติโยม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่มาร่วมงาน พิธีมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)เป็นอัน เสร็จพิธี ประวัติ พระวินัยสาทร(ถวิล ถาวโร)เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ)เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2550 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูถาวรธรรมโกวิท 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระวินัยสาทร

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน