สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ , พระพุทธรูป อัฎธาตุพระบูรพาจารย์ , สรงน้ำหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร 89 พรรษา และสรงน้ำพระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อง แม่ฮ่องสอน (ธ.)เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง๒๕๖๖

” สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ , พระพุทธรูป อัฎธาตุพระบูรพาจารย์ , สรงน้ำหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร 89 พรรษา และสรงน้ำพระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อง แม่ฮ่องสอน (ธ.)เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เชียงใหม่”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเดินทางมาร่วมสรงน้ำโดยมีศิษยานุศิษย์ และสายบุญ รวมถึงประชาชนในพิ้นที่และต่างจังหวัดหลายพันคนได้เดินทางมาร่วมพิธีสรงน้ำสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๖ สรงน้ำหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร และ สรงน้ำหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดี ( ฤทธิรงค์ ญาณวโร ) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เชียงใหม่

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก