ตราด/ด่านกักกันสัตว์ตราดจุดตรวจชายแดนบ้านหาดเล็ก ตรวจเฝ้าระวังยานพาหนะขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่

ตราด/ด่านกักกันสัตว์ตราดจุดตรวจชายแดนบ้านหาดเล็ก ตรวจเฝ้าระวังยานพาหนะขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่

จ.ตราด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายจิริโรจน์ ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ป่าตามแนวชายแดนบ้านหาดเล็ก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังยานพาหนะขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนระหว่างประเทศตามแนวชายแดนบ้านหาดเล็ก ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ด่านศุลกากร หน่วยควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บูรณาการร่วมกันตรวจค้นการลักลอบนําสัตว์ป่าออกนอกประเทศและเข้าในประเทศผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ุรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าข้ามประเทศ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคสัตว์ป่าให้ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงความสําคัญตามแนวชายแดนของปัญหาการลักลอบค้า ล่า และบริโภคสัตว์ เช่น เหี้ย หรือ ตัวเงินตัวทอง นับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย ผู้ใดฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ จะต้องได้รับอนุญาติจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสียก่อน ไม่ว่าจะเลี้ยงและซื้อขายหรือครอบครองไม่ได้เด็จขาด ดังนั้นทางนายจิริโรจน์ ห้วหน้าด่านกักกันสัตว์ตราดด้านจุดตรวจชายแดนบ้านหาดเล็ก จึงได้สั่งการตรวจค้นเข้มงวดการเข้าออกผ่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก พร้อมกันนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดนบ้านหาดเล็ก ให้ฉีดพ่นยานพาหนะที่สัญจรผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนอีกด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด