จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ถนน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมผ่านทางลิ้งค์ระบบ ZOOM Meeting ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นาย จิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ได้กล่าวต้อนรับ และ นาย พล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนั้น ประธานพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทาสีทางข้าม ขอบทางข้าง

และปล่อยแถวรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100% อนึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและจัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการ ใช้ทาง ม้าลาย” ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย KicK off การรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผ่านทางลิ้งค์ระบบ ZOOM Meeting ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมงานจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ของอำเภอสวรรคโลก

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939