ร้อยเอ็ดชาวบ้าน ต.โพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย เดือดร้อนหนัก น้ำประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้ นานกว่า 6 เดือน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วย

ร้อยเอ็ดชาวบ้าน ต.โพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย เดือดร้อนหนัก น้ำประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้ นานกว่า 6 เดือน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วานนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขุมเงิน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมตัวกัน นำโดยนายพิทักษ์ โพธิ์หะนาม ผู้ใหญ่บ้าน วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ กรณีน้ำประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้นานกว่า 6 เดือน ตนเห็นความลำบากและความเดือดร้อนของลูกบ้าน 157 ครัวเรือน ประชากร 535 คน ที่ไม่มีน้ำประปาที่สามารถอุปโภค-บริโภคได้เพียงพอ เนื่องจากน้ำไหลน้อย และไหลช่วงกลางคืน ประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา ตี 2 – 3 ชาวบ้านต้องตื่นมารองน้ำไว้ใช้ และน้ำยังมีลักษณะเป็นคราบหินปูน นอกจากนี้หากมีงานบุญ ประเพณี หรืองานฌาปนกิจ ต้องร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี นำรถบรรทุกน้ำมาไว้คอยบริการ
ทางด้านนายไพบูลย์ นาทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี และเจ้าหน้าที่กองช่าง เปิดเผยว่า โครงสร้างของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองขุมเงิน เป็นประปาบาดาล มีความลึกประมาณ 72 เมตร ต้องสูบน้ำขึ้นไปหอถังสูง จำนวน 4 ถัง แรงดันน้ำอาจไม่เพียงพอ โดยระบบโครงสร้างประปาดังกล่าว ดำเนินการมาตั้งแต่คราวกรมทรัพยากรน้ำมาสร้างให้กับชาวบ้านภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

และได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน น้ำประปาอาจไม่เพียงพอกับความต้องการ ประกอบกับระบบโครงสร้างประปา ก็ชำรุด เสื่อมสภาพตามระยะเวลา และเนื่องด้วยงบประมาณจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพียงการซ่อมบำรุงซ่อมแซมประจำปี โดยตั้งไว้ทุกหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพียงปีละ 1 แสนบาท เท่านั้น ทั้งนี้ รับปากว่าจะได้นำปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมจำนวนมาก ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี ซึ่งจะได้รับการรับรองในเดือนมกราคม 2565 รวมถึงหน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
/วิเศษ นันทะศรี-ภาพ