ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จังหวัดพิจิตร แถลงข่าวผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จังหวัดพิจิตร แถลงข่าวผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่น ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พิจิตร หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.จว.พิจิตร และฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปรามปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระงับ ยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่ม มั่วสุม ก่อให้เกิดความรำคาญ เดือดร้อนแก่บุคคลอื่นอีกทั้งยังเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสั่งคม ทุกหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.พิจิตรได้ดำเนินตามแนวทางการปฎิบัติ มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปราม มาตรการสอบสวนขยายผล โดยมอบหมายกำหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลและตรวจสอบติดตามปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้เกิดผล สืบสวนหาข่าว ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ร้านขายอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง รับดัดแปลงสภาพรถ และเครื่องยนต์ ออกตรวจพื้นที่ เพื่อป้องกันการกระทำผิด กวดขันผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่กระทำผิดกฎหมายในทุกข้อหา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการยึดรถต้องสงสัยที่อาจใช้หรือได้มาจากการกระทำความผิด เช่นไม่มีสำเนาคู่มือการจดทะเบียน ไม่ติดป้ายทะเบียน และร้านซ่อมรถที่ดัดแปลงสภาพหรือเครื่องยนต์หรือตกแต่งรถในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถในทาง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบและจับกุมร้านจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ส่วนควบของรถที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม ทางเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน และหน่วยงาน ช่วยกันแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มแข่งรถในทาง ผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ทั่วประเทศ หรือทางสายด่วน 1197 จะได้นำเนินการอย่างทันท่วงที่

ภาพข่าว นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร