สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน กระชับสัมพันธไมตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน กระชับสัมพันธไมตรี

ค่ำวานนี้ ( 19 ส.ค.62 ) ที่ โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด พบสื่อมวลชน โดยมี นาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดลหิต และ อวัยวะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พร้อมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีด้วยดีเสมอมา รวมทั้งร่วมกันคลี่คลายปัญหา รักษาภาพลักษณ์ สำหรับโครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชน ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์พัฒนาจังหวัดจันทบุรีหลายเรื่อง อาทิ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่หน่วยงานระดับท้องถิ่น ผู้นำท้องที่สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามบทบาท ภารกิจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดหากไม่ไหวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปช่วยเหลือต่อไป ฝากแนะนำเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีช่วยกันรักษาคุณภาพ รักษาความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ ผลไม้ของจันทบุรีเป็นผลไม้ตามความเชื่อของชาวจีนที่นิยมบริโภคพวกเราต้องช่วยกันรักษาคุณภาพให้ดีเสมอไป ส่วนด้านสังคมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นห่วงที่สังคมยุคปัจจุบันมักจะหลงเชื่อข่าวลวงที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูล ยุคนี้มีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ขาดหลักคิดด้วยเหตุ ด้วยผล ตามหลักพระพุทธศาสนา และ หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ จึงอยากขอให้ทุกคนเมื่อมีปัญหาใช้สติ พิจารณาการแก้ปัญหาอย่างรอบครอบ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก