จ.ราชบุรี/เปิดอาคารตลาดเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรี/เปิดอาคารตลาดเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62เวลา9.00น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน เป็นเกษตรกรตัวจริงที่มาจำหน่ายด้วยตนเองภายใต้ “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” รวมทั้งเกษตรกรจะได้เรียนรู้ช่องทางการตลาด และสามารถผลิตสินค้า ตามความต้องการของตลาด ผู้ผลิตจะได้พบผู้บริโภคโดยตรง ทำให้เกษตรกรทราบว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรที่ผู้บริโภคต้องการ ภายในงานมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายพินิจ เจริญเร็วเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ส่วนราชการ และเกษตรกร ร่วมงานและเดินซื้อสินค้าอย่างคึกคัก
สำหรับศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี หรือตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่บนถนนยุติธรรม ติดกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต มีช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจน เป็นการรวมกลุ่มการบริหารจัดการ รูปแบบของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ โดยเปิดตลาดจำหน่ายในวันอังคารและศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00–12.00 น. ซึ่งที่ผ่านมามียอดจำหน่ายกว่า 200,000 บาท ต่อสัปดาห์ และจากการดำเนินงานมา 4 ปี มียอดจำหน่ายรวมกว่า 40,000,000 บาท ขณะที่ร้านค้าที่มาจำหน่ายในศูนย์ฯมี 34 ร้าน และแบ่งโซนร้านค้า ประกอบด้วยสินค้าประมงและแปรรูป , สินค้าพืชผักและผลไม้ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ , สินค้าปศุสัตว์และแปรรูป , สินค้าแปรรูปอื่นๆ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน