ดร.สส.ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย เขต 2 ลงพื้นที่มอบเจลน้ำยาล้างมือต่อต้านโรค โควิด-19

ร้อยเอ็ด

ดร.สส.ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย เขต 2 ลงพื้นที่มอบเจลน้ำยาล้างมือต่อต้านโรค โควิด-19

วันนี้ เวลา 11.00น.ดร. สส.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ลงพื่้นที่ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในเขตพิ้นที่อำเถอโพธิ์ชัย พร้อมนำน้ำยาเจลล้างมือต่อต้านโรคโควิด- 19 มามอบให้กับ นายแพทย์สุพัตร บูรณะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในงานป้องกันโรคติดต่อกับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย สอบถามการดูรักษาผู้ป่วยธรรมดา ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ไม่มี

จากนั้น เดินทางไปมอบเจลล้างมือป้องกันโรค ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย มีนายอำนวยพร ภูจิระ ผู้จัดการธนาคาร เป็นผู้รับมอบ และเดินมอบเจลล้างมือให้กับลูกค้าทึ่เดินทางมาใช้บริการธนาคารการเกษตรและสหกรณ์อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งลูกค้าธนาคารได้สอบถามเยี่ยวยาต่อต้านโรคโค วิด-19 คนละ 5,000บาท ดร.สส.ฉลาด ขามช่วง รับฟังชี้แจงให้กับลูกค้าธนาคารทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจะนำเอาปัญหาที่ชาวบ้านสอบถามนำไปเสนอกับคณะรัฐบาลแก้ไขปัญหาต่อไป.

_________
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม. รายงาน