COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สู้ไวรัส โควิด – 19

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สู้ไวรัส โควิด – 19

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ ร้อยตรี สุรัตน์ เพ็งคุ้ม เป็นผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาพิษณุโลก 1 และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาพิษณุโลก 2 มอบสิ่งของและเงินสด เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในการปฏิบัติงานต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID – 19 และการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกทุกคน พร้อมมอบน้ำดื่ม , จานไบโอชานอ้อย, ช้อนบาง, ส้อมบาง และเงินสด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้หายโดยเร็ว