COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เยี่มให้กำลังใจมอบสิ่งอขงบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจุดคัดกรอง

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เยี่มให้กำลังใจมอบสิ่งอขงบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจุดคัดกรอง…

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 พันเอก วัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดร่วมคัดกรองการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ,

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด/อำเภอ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารหมวกสารวัตรทหารที่ 31 มณฑลทหารบกที่ 39, เจ้าหน้าที่มูลนิธิหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ และประชาชนจิตอาสา ประจำจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณจุดตรวจที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามายังเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ขาเข้า หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล (จุดเดิม) เทศบาลตำบลพลายชุมพล รับผิดชอบ, ขาออก ตรงข้ามโกดังโชคชัยเซียงกง เทศบาลตำบลบ้านคลอง รับผิดชอบ พร้อมรับมอบนโยบายและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป