ธ.ก.ส. ร่วมงาน MONEY EXPO เชียงใหม่ 2022

ธ.ก.ส. ร่วมงาน MONEY EXPO เชียงใหม่ 2022

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน ร่วมเปิดบูธและเยี่ยมชมงาน MONEY EXPO 2022
มหกรรมการเงินเชียงใหม่ โดย ธ.ก.ส. นำเงินฝาก A-Savings เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร
และแคมเปญพิเศษมากมายมาให้บริการภายในงาน พร้อมกิจกรรมรับของรางวัลและของที่ระลึก
เมื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส นอกจากนี้

ยังมีไลฟ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับมาตรฐาน A-Product อาทิ นมปรุงแต่งอัดเม็ดจากบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์
น้ำผึ้งแท้จากบริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด และผลไม้อบแห้งจากวิสาหกิจชุมชนบ้านแควแปรรูปผลผลิตการเกษตร ผ่าน

Facebook page : ธกส บริการด้วยใจ และ Youtube : BAAC Thailand
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพดีที่ส่งตรงจากเกษตรกรถึงหน้าบ้านท่าน
ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่