ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอระแงะ ตรวจสอบพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขัง จากฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมพบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ และยาเวชภัณฑ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอระแงะ ตรวจสอบพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขัง จากฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมพบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ และยาเวชภัณฑ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

วันนี้ ( 11 พ. ย.65) ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะ โดยมีนายอำเภอระแงะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอำเภอระแงะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 นายกเทศบาลตำบลตันหยงมัส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ชุมชนประชาสามัคคี ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย .65 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีกลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่จำนวน 3 ครัวเรือน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณสะพานปากสระ หมู่ที่ 2 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพบว่ามีกระแสน้ำเชี่ยวกราก ซึ่งรับน้ำมาจากคลองตันหยงมัส ซึ่งล่าสุดระดับน้ำล้นตลิ่งแล้ว มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอพยพ ไปยังศูนย์อพยพในเบื้องต้นแล้ว

ทางด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร อุปกรณ์ และยานพาหนะ ในการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที และรวดเร็ว ในปีนี้ตั้งเป้าไว้จะไม่มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายให้น้อยที่สุด

สำหรับอำเภอระแงะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ล่าสุด ณ วันที่ 11 พ.ย.65 ในพื้นที่ 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, และหมู่ที่ 6 176 ครัวเรือน ตำบลบาโงสะโต ในพื้นที่หมู่ที่ 1-8 จำนวน 309 ครัวเรือน ตำบลตันหยงลิมอ หมู่ที่ 1,8 จำนวน 35 ครัวเรือน ตำบลมะรือโบตก ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4,7,8 จำนวน 197 ครัวเรือน และตำบลตันหยงมัส หมู่ที่ 13 จำนวน 20 ครัวเรือน ในส่วนตำบลบองอ และตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้ประสบอุทกภัย