คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ แก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา” ครั้งที่ 1/2566

คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม “การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ แก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา” ครั้งที่ 1/2566

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายยุทธนา รังษีกาญจน์ส่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่แก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา” ครั้งที่ 1/2566

โดยมี นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด

ทั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถในขณะเมาสุรา และผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีอื่นๆ ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นปกติ จำนวน 60 คน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177