กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย 3 ชาติ ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนวัดตาคลี ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2019

กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย 3 ชาติ ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนวัดตาคลี ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2019

การฝึกคอบบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่โดยการฝึก คอบบร้าโกลด์ 2019 นี้มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง มีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ และ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น 1 อำเภอที่ได้รับคัดเลือก นายสมเกียรติ พุทธสอน ผอ.โรงเรียนวัดตาคลี กล่าวว่า โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต.ตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่สร้างอาคารคอบบร้าโกลด์ 2019 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน SCA โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจาก สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ดำเนินการส่งโครงการผ่าน กองบิน 4 และเทศบาลเมืองตาคลี ประสานโรงเรียนทำโครงการเสนอเข้าไป แล้วทาง สหรัฐอเมริกา ได้คัดเลือก โรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอตาคลี เสนอชื่อ โรงเรียนวัดตาคลี และได้รับการคัดเลือกการสร้างอาคารคอบบร้าโกลด์ หลังนี้ กว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร ซึ่งเป็นอาคารที่มี กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 3 ชาติ ร่วมกันสร้างในครั้งนี้

สำหรับอาคารอเนกประสงค์คอบบร้าโกลด์ 2019 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 จนแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และจะมีพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์คอบบร้าโกลด์ 2019 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2019 นี้ให้กับ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตาคลี เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จะมีกองดุริยางค์จากกองทัพอากาศร่วมพิธีส่งมอบ มีกิจกรรมตัดผมทั้งชาย – หญิง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสหรัฐอเมริกา การบินโดรน ยังมีชุมชนและประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว

ร้อยโท ชาวิศ สมจิตต์ ตัวแทนจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึก ที่ร่วมกันก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ที่ โรงเรียนวัดตาคลี แห่งนี้ในการสร้างครั้งนี้มี กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา และกองทัพบกอินโดนีเซีย เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้เรายังได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ จากกองทัพอื่นๆอีกด้วย และนอกจากนั้น การที่เราได้สร้างอาคารแห่งนี้เราไม่ได้แต่สร้างอาคาร เรายังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สร้างองค์กรดีกับมิตประเทศด้วย และได้แชร์ประสบการณ์ความรู้ต่างๆเป็นโอกาสที่ดี

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย