ยิ้มสยาม …. รอง ผบ.มทบ.39 บูรณาการหน่วยงานดูแลความปลอดภัย อำนวยการการท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลมิตรประเทศมาฝึกร่วม Cobra Gold 2019 …

ยิ้มสยาม …. รอง ผบ.มทบ.39 บูรณาการหน่วยงานดูแลความปลอดภัย อำนวยการการท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลมิตรประเทศมาฝึกร่วม Cobra Gold 2019 …

พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย จังหวัดพิษณุโลก, ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมือง, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก, สาธารณสุขจังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจความพร้อมและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานบริการโรงแรม/สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมตอนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกำลังพลทหารมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ /ผสม ไทย – สหรัฐ รหัส คอบร้าโกลด์ 2019 ห้วงระหว่างวันที่ 11 -22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

1. โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก
2. โรงแรมอมรินทร์ลากูน
3. โรงแรมรัตนาปาร์ค
4. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
5. โรงแรมไพลิน พิษณุโลก
6. โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์พิษณุโลก
7. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

ภาพรวมของการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึงโรงแรมดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และรับกำลังพลทหารมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ ด้วยความยินดียิ่ง

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก คุณปรีชา นุตจัรส

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย