กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่ รส.แม่สรวย) ร่วมประชุมกับหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท, อุทยานแห่งชาติ, ฝ่ายปครอง อ.แม่สรวย, กำนัน ต.แม่พริก, อบต.แม่พริก, คณะครู รร.บ้านป่าเมี่ยง และประชาชน ม.๔, ม.๕, ม.๖ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงาน ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านป่าเมี่ยง – แม่พริก

เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่ รส.แม่สรวย) ร่วมประชุมกับหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท, อุทยานแห่งชาติ, ฝ่ายปครอง อ.แม่สรวย, กำนัน ต.แม่พริก, อบต.แม่พริก, คณะครู รร.บ้านป่าเมี่ยง และประชาชน ม.๔, ม.๕, ม.๖ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงาน ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านป่าเมี่ยง – แม่พริก

อ.แม่สรวย ระยะทางประมาณ ๑๘ กม. ของกรมทางหลวงชนบท พอสรุปได้ดังนี้ ประชาชนมีความต้องการ เพื่อให้การสัญจรสะดวก, กรมทางหลวงฯ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบส่งให้อุทยานแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ รับแบบเพื่อส่งขออนุมัติการดำเนินการโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป ณ รร.บ้านป่าเมี่ยง ม.๕ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จว.เชียงราย