สถานการณ์โควิด-19วัน2เมยไทยรักษาหาย505คนร้อยเอ็ด1คน/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

สถานการณ์โควิด-19วัน2เมยไทยรักษาหาย505คนร้อยเอ็ด1คน

/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

สถานการณ์โควิด-19วัน2เมยประจำประเทศไทย

ติดเชื้อสะสม 1875 เพิ่มขึ้น 104 หายแล้ว 505 เพิ่มขึ้น 89 รักษาอยู่ในรพ 1355 เพิ่มขึ้น 12 เสียชีวิต 15 ค่าเพิ่มขึ้น 3 ราย

มีผู้ป่วยกับบ้านเพิ่ม 89 รายอาการรุนแรง 23 ราย
พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 104 รายจำแนกเป็นจากสนามมวย 1 ราย บันเทิง 10 รายสัมผัสกับผู้ป่วย 41 รายร่วมพิธีทางศาสนา 8 รายกลับจากต่างประเทศ 14 รายสัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2 รายอาชีพเสี่ยง 8 รายบุคลากรทางการแพทย์ 2 รายไปสถานที่ชุมชน 1 รายอื่นๆ 9 ราย รอการสอบสวนโรค 8 ราย
แหล่งข่าวสำนักสารนิเทศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ดข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ป่วยโควิด–19 จำนวน 3 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโคควิด-1 9 จำนวน 148 ราย รู้ผลแล้วไม่พบเชื้อโควิด 19 จำนวน 142 รายรอผลตรวจ 3 ราย

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายมีแยกกักกันตัวเอง 116 คนครบ 14 วัน 97 คนยังไม่ครบ 14 วันจำนวน 19 คน ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศ มี คุมไว้สังเกตอาการ 368 คนครบ 1 4 วันจำนวน 291 คนยังไม่ครบ 14 วันจำนวน 7 คน

ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑลระหว่างวันที่ 23 มีนาคมถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 16,603 คน แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก 14 วัน

แนวปฏิบัติ ได้แก่ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

ยึดหลักสาม ล ป้องกันโคลิค–19 ได้แก่ลด เลี่ยง ดูแล

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

นาวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
….ชาวร้อยเอ็ดเราจะสู้ไปด้วยกัน
อย่าเป็นสังคมที่หวาดระแวง
สังคมที่วิตกจริต
แต่เป็นสังคมที่ตระหนักรู้
สังคมที่เข้าใจกัน
การป้องกันตนเองคคืออาสุธสำคัญในการปราบโคลิค-19…

….ให้ใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน….

ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดร้อยเอ็ดโทร 0 4351 3097

/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

/PTV/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-0817082129-