จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอบคุณบริษัทราชบุรี เอทานอล จำกัด ที่สนับสนุนแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

จ.ราชบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอบคุณบริษัทราชบุรี เอทานอล จำกัด ที่สนับสนุนแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19

เมื่อเช้าวันที่ 2 เมษายน 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรีพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำองุ่นไปมอบให้กับบริษัทราชบุรี เอทานอล จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางบริษัทฯได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับ อบจ.ราชบุรีนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 10 อำเภอ มีนายเชษฐพร ปุญญชยันต์ ผู้จัดการและคณะบริหารฯของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบ โดยทางบริษัทฯได้แจ้งกับทางคณะ อบจ.ราชบุรี ว่าบริษัทได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศไปกว่าแสนลิตรแล้ว โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ บริษัทต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกันที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อยู่ในขณะนี้ ทุกคนต้องร่วมมือเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน