อยากหล่อไหม พี่ตัดให้ ” ทหารพราน 32 ออกชุดให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง…

” อยากหล่อไหม พี่ตัดให้ ” ทหารพราน 32 ออกชุดให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง…

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2512 พันเอก พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3202 ออกให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางกอม หมู่ที่ 5 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี