คืนความสุขให้ราษฎร….ผอ.ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 พร้อม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม…ชาวบ้านปลื้มยิ้มทั้งน้ำตา…

คืนความสุขให้ราษฎร….ผอ.ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 พร้อม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม…ชาวบ้านปลื้มยิ้มทั้งน้ำตา…

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. พล.ท.สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก วัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39,

พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 2) เป็นประธานพิธี มี พล.ต.ท.สุธีร์ เนรกัณฐี ผบช.ภ.6, , พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รอง ผบช.สยศ.ตร., พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.สมชาย พึ่งแย้ม ผบก.คพ., ผบก.ในสังกัด ภ.6 หรือผู้แทน, , นายอภิรักษ์ ทิพานำชัย รองอธิบดีอัยการภาค 6, นายดำเนิน บุญมาก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก, นางอังคณา อินอ้น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก, นายวิสุทธิ์ มณีโชติ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, นางจารวี ฉัตรเสถียรศักดิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ป.ท.ท.เขต 6, นางกมลทิพย์ โล่ห์เลขา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ป.ท.ท.เขต 6, กกล.รส.ทั้ง 9 จังหวัดในพื้นที่ภาค 6, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.6, รอง ผวจ. หรือ ปลัดจังหวัด และประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 จังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจภูธรภาค 6 ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตำรวจภูธรภาค 6” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา และสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน พร้อมประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดระบบในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

ส่วนบรรยากาศวันนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ และการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ที่เดินทางมาร่วมพิธีรับมอบโฉนดที่ดินคืนจำนวนมาก