นครนายก พิธีถวายศาลาเมรุ 3 หลัง โรงครัวประจำเมรุ และเตาเผาศพปลอดมลพิษ

นครนายก พิธีถวายศาลาเมรุ 3 หลัง โรงครัวประจำเมรุ และเตาเผาศพปลอดมลพิษ

ที่วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดตำหนัก พระครูอุดมกิจจานุกุล เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต 1 เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน เป็นประธานสงฆ์ นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร (อ๋อง) คุณวกุล เข็มนาค พร้อมคณะลูกๆหลานๆของคุณแม่บัวผัน เข็มนาค คุณสุรชัย – นางสนิท เจิญพร พร้อมครอบครัว คุณแม่บญมี วงษ์ภู่ พร้อมลูกหลาน นางสาวบัวผัน -นายวิชัย –นางสมจิตร ดาอาษา และผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นประธานในพิธี
เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพิธีกรกล่าวคำถวายศาลา 3 หลัง โรงครัวประจำเมรุและเตาศพปลอดมลพิษ ถวายจตุปัจจัยและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยนายปิยวัฒน์ (อ๋อง) กิตติธเนศวร พร้อมคณะ บริจาค เงิน 605.000 บาทสร้างศาลา 1 หลัง คุณวกุล (ครูน้อม) เข็มนาค พร้อมคณะลูกหลานของคุณแม่บัวผัน เข็มนาค เป็นเจ้าภาพสร้างศาลา 1 หลังเป็นเงิน 300,000 บาท คุณสุรชัย นางสนิท เจริญพร พร้อมครอบครัว สร้างโต๊ะหมู่ 1 ชุด ผ้าม้าน 1 ผืนตาลปัตร 4 ด้าม อาสนะ 4 ผืน ตู้พระอภิธรรม เป็นเงิน 43,000 บาท คุณแม่บุญมี วงษ์ภู่ พร้อมด้วยลูกหลาน สร้างผ้าม้านหลังพระสวด 1 ผืนเป็นเงิน 18,000 บาท นางสาวบัวผัน ดาอาษา พร้อมบุตรธิดา เขย สใภ้ สร้างผ้าม้าน 1 ผื่น เป็นเงิน 28,000 บาท และผู้ไม่ประสงศ์ออกนามร่วมมอบ ต้นเสา ไฟฟ้า พัดลมฯลฯเป็นต้น

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก