เรียนรู้ เพิ่มความชำนาญ พร้อมในการช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัว และประชาชนได้ทุกเมื่อ”

“เรียนรู้ เพิ่มความชำนาญ พร้อมในการช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัว และประชาชนได้ทุกเมื่อ”

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้ ทีมเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) “การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR)” ให้กับน้องๆทหารกองประจำการ เพื่อให้น้องๆได้มีทักษะ ความชำนาญ และขีดความสามารถในการช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้ ณ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน

โดยทีมเวชกรรมป้องกัน ได้มีการให้ให้ความรู้ และสาธิตในการการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บในสนาม การช่วยชีวิตเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บในสนาม ให้กับน้องเล็กของกองทัพบก

เพื่อที่จะให้น้องๆได้มีทักษะ ความชำนาญ และขีดความสามารถพร้อมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในสถานขวิวิกฤตต่างๆได้

นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับน้องๆทหารกองประจำการอีกด้วย เพื่อให้ได้รับความรู้ ความชำนาญ พร้อมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง ถูกวิธี สามารถที่จะช่วยชีวิตคนป่วยให้ปลอดภัยผ่านวิกฤตไปได้ ก่อนรถพยาบาลจะมาถึง และส่งถึงมือหมอได้อย่างทันท่วงที