ธกส.สาขาเชียงใหม่สถานปนาธนาคาร ครบรอบ 55 ปี

ธกส.สาขาเชียงใหม่สถานปนาธนาคาร ครบรอบ 55 ปี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ นายประสงค์ สังวาลย์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ธ.ก.ส.สาขาภาคเหนือตอนบน , นายสนอง ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ผู้บริหารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานธ.ก.ส.สาขาเชียงใหม่ นำโดย นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีทำบุญสถานปนาธนาคาร ครบรอบ 55 ปี พร้อมทั้งจัดกิจกรรม” สัปดาห์วันออมแห่งชาติวันสถาปนาธนาคาร” ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ต่อมาได้ทำพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ขั้นที่ 1 ปี 2564สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดพร้อมกัน 9 สาขา ซึ่งสาขาเชียงใหม่ ได้จัดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชน/ของใช้/อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายล้วนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ประเภท เกษาตรกร กลุ่มเกษตรกร บุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน///เชียงใหม่