ร้อยเอ็ด/… ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอโพนทราย , นายเกรียงไกร จิตธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 90 ครัวเรือน ณ วัดสมุทรไชยศรี บ้านดอนโมง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ อำเภอโพนทรายได้เกิดอุทกภัย เนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากจากจังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลลงลำน้ำมูลเข้าสู่พื้นที่อำเภอโพนทราย อำเภอโพนทรายเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน ครอบคลุมตำบลท่าหาดยาว ตำบลสามขา ตำบลยางคำ และตำบลโพนทราย (บางส่วน)

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด