ศรีสะเกษ !! หนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวงส่งเสริมตลาดกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! หนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวงส่งเสริมตลาดกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 1พ.ย.64 ที่บ้านทุ่ม ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง โดยมีนายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวงบ้านทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวงบ้านทุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมตลาดกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ และเชื่อมโยงขยายเครือข่ายตลาดกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษไปสู่ระดับหมู่บ้านชุมชนให้เป็นรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกโคกหนองนา ได้ผ่านอบรมการปลูกกาแฟโรบัสตากับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยเบื้องต้นสมาชิกต้องปลูกกาแฟในพื้นที่คนละ 1 ไร่ จำนวน 180 ต้น จากการรวมกลุ่มและยื่นจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีสมาชิก จำนวน 34 คน มีพื้นที่ในการปลูกกาแฟ 33 ไร่ 1 งาน มีการปลูกกาแฟไปแล้วถึง 5,910 ต้น

นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ กล่าวต่อไปว่า การผลิตและการตลาด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิตกาแฟคั่วและกาแฟดริปโรบัสตาศรีสะเกษ จากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และได้รับรองจาก อย. แล้ว ซึ่งขณะนี้กาแฟดริปโรบัสตาศรีสะเกษกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าคอกาแฟอย่างมาก เพราะสะดวกในการชง สามารถดื่มด่ำกับรสชาดกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษแท้ๆ“ขม หอม กรุ่น ละมุนคอ” ยิ่งนั่งดื่มในบรรยากาศกลางทุ่งนาหรือสวนเกษตรผสมผสานจะได้อรรถรสมากขึ้น โดยเฉพาะบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้ ต้องไม่พลาดกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ มาหาแวะชิมให้ได้ เพราะอะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ นั่นเอง

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ