จ.อุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพิชัยร่วมใจทอดกฐินสามัคคี วัดบึงสัมพันธ์ ได้ยอดกฐินจำนวนเงิน 438,999บาท

จ.อุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพิชัยร่วมใจทอดกฐินสามัคคี วัดบึงสัมพันธ์ ได้ยอดกฐินจำนวนเงิน 438,999บาท

ที่วัดบึงสัมพันธ์ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอพิชัยร่วมกัน ทอดกฐินสามมัคคีประจำปี 2565 โดยมีและพระวินัยสาทร วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เจ้าคณะจังหวัด พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูภาวนารัตยาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงสัมพันธ์ ได้ถวายการต้อนรับ ซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อเป็นการอุปถัมพระสงฆ์ ที่จำพรรษาครบไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยว่าในเรื่องผ้าและส่วนจตุปัจจัยเป็นบริวารกฐินเพื่อเป็นทุน ดำเนิน การ บูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน ตามวัตถุประสงค์ของวัด ซึ่งได้มีพุธศาสนิกชนชาวพุทธได้ร่วมพิธีทอดกฐิน สืบสานการทำนุบำรุงพระพุทธศานา และจัดทำโรงทานในครั้งนี้ด้วย
การทอดกฐิน

คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอยากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน