ตราด ศรชล./ศคท.จว.ตร. ร่วมกับ ปภ.จ.ตราด จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ำ ในพื้นที่ทะเล

ตราด ศรชล./ศคท.จว.ตร. ร่วมกับ ปภ.จ.ตราด จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ำ ในพื้นที่ทะเล)

ประจำปี งป.๖๖ เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2566 ณ พื้นที่เกาะหมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด

รวมจำนวน 47 ราย สามารถสร้างความร่วมมือและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

/จาก ทีม ข่าว ศรชล.จ.ตราด วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน