แพร่ // 1669 อบจ.แพร่ ตรวจรับอุปกรณ์รับแจ้งเหตุระบบดิจิทัล

แพร่ //
1669 อบจ.แพร่ ตรวจรับอุปกรณ์รับแจ้งเหตุระบบดิจิทัล

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข และนางพัชรวัลย์ เพชรธนากิตติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับระบบพัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล ประกอบด้วยระบบและรถปฏิบัติการฉุกเฉินประเภท ALS จำนวน 2 คัน ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669 อบจ.แพร่) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งจ้างบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการแก่ สพฉ. และศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัด โดยวันนี้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มาติดตั้งระบบดังกล่าวให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669 อบจ.แพร่) โดยจังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 15 จังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาระบบให้เป็นแบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล เป็นการขยายพื้นที่การใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัล CIS เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยภาพเคลื่อนไหว รองรับทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มปกติและกลุ่มเปราะบาง ภาษาต่างประเทศ และรองรับการเชื่อมกับการแจ้งเหตุที่ไม่ใช่โทรศัพท์ (IOT) ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงระบบ Emergency Telemedical Direction และระบบติดตามรถพยาบาลเพิ่มเติมพัฒนาระบบระบุพิกัดด้วยโทรศัพท์ AML และเชื่อมโยมกับการพัฒนาเพื่อรองรับการอำนวยการทางการแพทย์โดยแพทย์อำนวยการ MIS โดยร่วมมือกับ สวทช ทีโอที

ภาพ/ข่าว
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่..รายงาน