มูลนิธิกู่ช้างลำพูนจัดแถลงข่าวมหาผางประทีปล้านนาบูชาอิทธิคุณ

มูลนิธิกู่ช้างลำพูนจัดแถลงข่าวมหาผางประทีปล้านนาบูชาอิทธิคุณ

ค่ำวันนี้ (28 ตุลาคม 65) เวลา 17.30 น. กู่ช้างลำพูน(โบราณสถาน)ร่วมกับสนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน สนง. วัฒนธรรมจังหวัดสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำพูนจัดงานแถลงข่าวหนึ่งเดียวในล้านนา งานมหาผางประทีปล้านนาบูชาอิทธิคุณ “เจ้าพญาช้างปู้ก่ำงาเขียว” ยิ่งใหญ่ที่สุดกับดวงประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวง ณ โบราณสถานกู่ช้างลำพูน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ประธานมูลนิธิกู่ช้าง…ได้กล่าวว่าเพื่อถวายบูชาแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย และเจ้าพญาช้างปู้ก่ำงาเขียว (ช้างทรงคู่พระบารมี) และบรรพบุรุษผู้หาญกล้าแห่งนครหริภุญชัยที่เก่าแก่และยังติดค้างได้รับกุศลได้หลุดพ้นแห่งกาลเวลาแลจะได้บารมีมาปกปักษ์รักษาลูกหลานเมืองนครหริภุญชัยให้พ้นภัยนานา รวมทั้งยังร่วมส่งเสริมรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา การจุดประทีปอันนำมาซึ่งแสดงความเป็นศิริมงคลเพื่อนำพาแสงสว่างให้กับชีวิตรวมถึงการประชาสัมพันธ์โบราณสถานอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวและรู้จัก ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบูชาผางประทีปล้านนา ดวงละ 19 ,49 บาท ได้ที่มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน หรือประชาสัมพันธ์โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าลำพูน ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเสริมบารมีมงคลชีวิตให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาล สว่างไสว ดุจดังแสงประทีป รับปีใหม่ ๒๕๖๖ นี้
#โบราณสถานกู่ช้างลำพูน

……..……………
จุฑามาศ วังคะออม รายงาน