จันทบุรี-ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยมชมหารือเรื่องการค้าการลงทุนเกี่ยวกับอัญมณีและการเกษตรขยายตลาดการค้าการลงทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจที่จันทบุรี

จันทบุรี-ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยมชมหารือเรื่องการค้าการลงทุนเกี่ยวกับอัญมณีและการเกษตรขยายตลาดการค้าการลงทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจที่จันทบุรี

วันนี้ ( 29 ต.ค.65 ) ที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี Mr.Muhammad Farrukh Shariff Counsellor (Trade and Investment) ที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Abdul Ghaffar Warsiประธานหอการค้าไทย – ปากีสถาน Mr.Abdullah Ahmed Bakhraniรองประธานหอการค้าไทย – ปากีสถานMr.Mohammad Asif Majeedเลขาธิการหอการค้าไทย – ปากีสถาน นำคณะกรรมการเดินทางมาเยี่ยมชม กระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยน หารือการค้าการลงทุนเกี่ยวกับอัญมณี และการเกษตร ขยายตลาดการค้าการลงทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ โดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ตัวแทนเกษตรกรให้การต้นรับและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนร่วมกันของนักธุรกิจชาวจันทบุรีและผู้แทนการค้าปากีสถานเป็นช่องทางการลงทุน การตลาดที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจันทบุรี สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก