ชลบุรี-ระดมสมองวางแนวทางจัดตั้งสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม สาขาภาคตะวันออก

เตรียมจัดตั้ง ส.การค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ตอ.

ชลบุรี-ระดมสมองวางแนวทางจัดตั้งสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม สาขาภาคตะวันออก

วันที่ 29 ต.ค.65 ที่สำนักงาน Arabian-Thai Metaverse (ATM) จ.ชลบุรี คณะทำงาน ATM โดย นายเชาว์ วิมุกตายน ประธานบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจชาวมุสลิมท้องถิ่น และคณะจากสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม Thai Muslim Trade Association (TMTA) นำโดย นายมารุต เมฆลอย นายกสมาคม ที่เดินทางมาร่วมประชุมหารือวางแนวทางการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ ในการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมเอากลุ่มพี่น้องนักธุรกิจมุสลิมมาร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้าไทย-มุสลิม แห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก

เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกันในการทำธุรกิจและทำการค้าด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาหรับ หลังจากเริ่มเปิดประเทศและเปิดการท่องเที่ยวหลังภาวะโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมมีความเห็นชอบในการจัดตั้งสมาคมการค้าไทย-มุสลิม แห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงความเป็นปึกแผ่น โดยจะได้รวบรวมกลุ่มนักธุรกิจการค้าชาวมุสลิมในเขตจังหวัดภาคตะวันออกมาร่วมกันทำงานอย่างเป็นภาพรวมและเป็นเอกภาพตามวิถีมุสลิมต่อไป