กีฬาวันรพีประจำปี 2565 ทีมทนายความคว้าแชมป์ด้วยเอาชนะตำรวจ 1-0 ประตู

กีฬาวันรพีประจำปี 2565 ทีมทนายความคว้าแชมป์ด้วยเอาชนะตำรวจ 1-0 ประตู

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่สนามฟุตบอล 2 สนามสมโภช700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาภ.5 ในฐานประธานจัดการแข่งขันวันรพี ประจำปี 2565 ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แก่นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค.5 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยท่านประธานเปิดงาน ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักกีฬาผู้ร่วมการแข่งขันพร้อมกับเปิดการแข่งขันกีฬาวันรพีประจำปี 2565 ทุกคน จากนั้นประธานได้ตีฆ้องจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งถือว่าเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
กีฬาวันรพีประจำปี 2565 ครั้งนี้ โดย มีองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประกอบด้วย ศาล เจ้าหน้าที่ศาล หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ ปปช.DSI และอื่นๆ ตำรวจภูธรภาค.5 สภาทนายความภาค.5
สำหรับกีฬาที่จัดในรายการนี้ ประกอบด้วย ฟุตบอลและเเชร์บอล ผลการแข่งขันแระเภทฟุตบอลทีมชนะเลิศคือทีมทนายความภาค.5 รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมตำรวจภูธรภาค.5 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ,ทีมรวมยุติธรรม กีฬาประเภทแชร์บอล ทีมชนะเลิศคืนทีมรวมยุติธรรม และรองชนะเลิศอัดับ 1 ทีมทนายความภาค.5 และทีมที่ได้รับรางกองเชียร์ชนะเลิศคือทีมรวมยุติธรรม ทุกทีมได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินเพื่อบำรุงทีมต่อไป

นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาภ.5 ในฐานประธานจัดการแข่งขันวันรพี ประจำปี 2565 กล่าวว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันวันรพีนั้น ปกติได้จัดกันมาทุกปี เนื่องจากในเวลา 2 ปีที่ผ่านมานั้น มีการแพร่ระบากของโรคโวิด 19 ,จึงงดจัดการแข่งขันกีฬาไป มาปีนั้นสถานการณ์ดีขึ้น ได้กลับมาจัดกันปกติ วัตถุประสงค์ต้องการให้ องค์กร หน่วยงาน ไม่ว่าศาล ตำรวจ ปแช.กรมบังคับคดี ทนายความ หน่วยงานต่างๆเหล่าทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ซึ่งได้พบปะกันในงานต่างๆเท่านั้น ดังนั้นทางศาลมีความเห็นว่า กีฬาเป็นส่วนที่สร้างความรักสามัคคีอีกทางหนึ่งจึงมีการจัดกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นแนวทางที่ดึอีกด้วยการทำงานจะบรรลุเป้าในทางเดียวกันต่อไป