ร้อยเอ็ด พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชทานแด่พระสงฆ์3รูป

ร้อยเอ็ด พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชทานแด่พระสงฆ์3รูป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูวิริยธรรมคุณ (บุญโฮม) เจ้าคณะอำเภอจังหาร ธรรมยุต จอ.ชั้นเอก เลื่อนเป็น จอ. ชั้นพิเศษ ในพระราชทินนามเต็ม วัดฐิตวิริยาวนาราม อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูวิศิษฐวีรโสภณ จต. ชท. วัดวิสุทธิญาณกันตวนาราม (ป่าอัมพวัน) และพระครูไพโรจน์ญาณโสภณ จต.ชท. รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร วัดบ้านเหล่างิ้ว โดยมี นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด, นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ วัดบึงไทรทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยในพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงถวายสักการะ ประธานสงฆ์ อาราธนาศีล

และรับศีลจากพระสงฆ์ จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสอ่านประกาศตราตั้ง อีกทั้งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพัดยศนั้น มีพัฒนาการจากพัดใบตาลอย่างเดียวกับตาลปัตร แต่พัดยศมีความวิจิตรงดงามและมีลักษณะแตกต่างจากตาลปัตรธรรมดาทั่วๆ ไป เนื่องจาก เป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงเลื่อมใสศรัทธา ต่อมา จึงกลายเป็นพัดที่พระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงแต่งตั้ง ให้มีสมณศักดิ์ เพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ ร่วมกับเครื่องประกอบอื่นๆ ตามแต่ลำดับชั้นสมณศักดิ์

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ