อุตรดิตถ์จัดต่อไฟพระฤกษ์ประทาน เตรียมสวดมนต์ข้ามปี

อุตรดิตถ์จัดต่อไฟพระฤกษ์ประทาน เตรียมสวดมนต์ข้ามปี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดท่าไม้เหนือ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมาย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ พระปัญญากรโมลี ดร. (ม) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งประทานมาให้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์นำถวาย เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ส่งต่อให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสทุกวัด นำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ความสามัคคีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากจัดทุกวัดแล้ว การจัดงานของคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย กำหนดศูนย์กลางการจัดงานหลัก ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล และวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลร่วมกัน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดใกล้บ้าน หรือ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล และวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน