เทศบาลเมืองเบตง จัดกิจกรรม ” ร่วมใจพัฒนาคลองเบตง ” เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เทศบาลเมืองเบตง จัดกิจกรรม ” ร่วมใจพัฒนาคลองเบตง ” เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” ร่วมใจพัฒนาคลองเบตง ” เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตง เข้าร่วมในกิจกรรม
นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การร่วมใจพัฒนาคลองเบตงของเทศบาลเมืองเบตงในครั้งนี้ 2565 เนื่องจากปัจจุบันระดับท้องคลองเบตงมีความตื้นเขิน มีวัชพืชและเศษกิ่งไม้กีดขวางทางน้ำ ทำให้การระบายน้ำในคลองไหลไม่สะดวกจนล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

ในชุมชนเขตเมืองเบตง จึงต้องเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเทศบาลเมืองเบตง ยังได้รับการสนับสนุนรถแม๊คโครจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา(อบจ.ยะลา) จำนวน 1 คัน ใช้ในการลอกคลองเบตงอีกด้วย เพื่อช่วยให้น้ำระบายออกได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ละแวกใกล้คลองเบตง ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งในเมืองเบตง โดยเฉพาะที่ชุมชนสวนผักเทศบาลเมืองเบตง บริเวณสะพานเอียงที่มีร้านคาเฟ่ของชุมชน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเช็คอิน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786