พะเยา อลังการ! ขบวนแห่บุญบั้งไฟไทยอีสานหนึ่งเดียวจังหวัด

พะเยา อลังการ! ขบวนแห่บุญบั้งไฟไทยอีสานหนึ่งเดียวจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค 65 ผู้สิ่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านไทย-อีสานบ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ร่วมกันจัดขบวนแห่บั้งไฟสุดอลังการ
เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และความเชื่อของชาวอีสานมาช้านาน ซึ่งชาวไทย-อีสานบ้านภูเงินในจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเป็นปีแรกจะมีพี่น้องชาวไทย-อีสานในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม (บั้งไฟเอ้) บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน และมีการประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การแสดลการรำของขบวนบั้งไฟของคุ้มต่าง ๆ

นาย ฐิติรัตน์ ตันตละ สจ.เขตุ ต.แม่ปืม กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟอีสานพลัดถิ่น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยามีชาวอีสานที่ใช้ถิ่นฐานมาตั้งรอบรากในเขตพื้นที่บ้านภูเงินตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานพลัดถิ่น ภายในงานมีการประกวดบั้งไฟขนาด 3 นิ้ว 2 นิ้วและวันนี้มีการแห่ขบวนก็จะเป็นบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้าน และขบวนบั้งไฟเอ้โดยจะมีการตกแต่งขบวนด้วยอาหารและวิถีชาวบ้านพื้นถิ่นอีสาน ขบวนฝาแดงนางไอ่ขบวนนักเรียนโรงเรียนภูเงินโพธิ์ทองที่เข้าร่วมขบวน ใหญ่ที่จะเล่าถึงประวัติศาสตร์บ้านภูเงินโพธิ์ทองในครั้งนี้ด้วย

สัมภาษณ์นายธิติรัตน์ ตันตละสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตตำบลแม่ปืม