รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่ วัดบึงพระลานชัยร้อยเอ็ด

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่ วัดบึงพระลานชัยร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำมาถวาย ณ วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ ได้มีการ ถวายเครื่องบริวารกฐิน และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ได้มีการถวายปัจจัย

เพื่อทำนุบำรงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษา ให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดต่อไป
ทั้งนี้การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ.-ภาพ