ร้อยเอ็ดทต.มะอึจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล

ร้อยเอ็ดทต.มะอึจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลมะอึ ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้แทนนายอำเภอธวัชบุรี , หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน เป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อเรื่องการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เทศบาลตำบลมะอึและผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันนี้ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลมะอึ ประจำปี 2565 ในวันนี้ ประกอบไปด้วย ขบวนแห่รถม้า ผาแดง นางไอ่ , ขบวนพญาแถน , ขบวนการละเล่น (ควายทะ) , ขบวนนางรำ และขบวนแห่บั้งไฟโก้อันวิจิตรสวยงาม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต ที่จะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่บ้านเมืองและจังหวัดร้อยเอ็ดสืบต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด