ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่35รายบุคลากรทางการแพทย์1คน ใน15อำเภอ มีเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 227 ราย

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่35รายบุคลากรทางการแพทย์1คน ใน15อำเภอ มีเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 227 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ จนท.รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565)ใน15 อำเภอจาก20อำเภอ 35 ราย ผู้ป่วยสะสม 39,670 รายรักษาหาย 113 ราย คงพยาบาล 953 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 227 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม :53,444 ราย เรือนจำ 0 ราย เสียชีวิตสะสม : 345 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 15อำเภอ จาก 20 อำเภอ ดังนี้
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 35 ราย อาทิ
1.เมืองร้อยเอ็ด 3 ราย 2.สุวรรณภูมิ 3 ราย 3.พนมไพร 3 ราย 4.ปทุมรัตต์ 0 ราย 5.หนองฮี 0 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(RT-PCR) 35ราย
ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 1 ราย เฝ้าระวังสูง 1 ราย พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 0 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 34 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดวันนี้(RT-PCR) 34 ราย
สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน 20 ราย ติดเชื้อในสถานศึกษา 2 ราย ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 11 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK บวก รายใหม่วันนี้ 822 ราย
รวมสะสม 106,132 ราย

มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย
ในระลอกมกราคม 2565 มีผู้เสียชีวิตสะสม 227 รายดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 227 :
ㆍเป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศชาย อายุ 65 ปี ภูมิลำเนา อ.มืองร้อยเอ็ด
เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน
ได้รับวัคซีนโควิด19 2 เข็ม ( AZ เข็มที่ 1 และ PZ เข็มที่ 2)
ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน
วันที่ 27 เมษายน 2565 รักษาที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ด้วยอาการ ไข้ ไอ ตรวจคัดกรอง ATK พบผลบวก
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีอาการ ไอ เหนื่อยอ่อนเพลีย

เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ส่งตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด19
เสียชีวิต วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.25 น.
แนนำ
“ชาวร้อยเอ็ด พร้อมใจ”
ฉีดวัคซีน เข็ม 3 มากกว่า 60%
2เข็มป้องกันติดเชื้อ น้อยมาก
ป้องกันป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ 75%
3เข็มป้องกันการติดเชื้อได้ 15%
ป้องกันป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ 93%
ทุกสูตร ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตใด้ใกล้เคียงกัน
4เข็มป้องกันการติดเรื้อได้ 76%
ป้องกันป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ 99%
* ไม่พบผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ฉีดวัคซีน 4 เข็ม*
หลังฉีดเข็มล่าสุดไปแล้ว 6 เดือน ประสิทธิผลในการป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตยังคงสูงอยู่
ช่วยเปิดประเทศปลอดภัย
ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ /สำนักงานสาธารณ์สุขจังหวัดร้อยเอ็ด www.sasuk101.moph.go.th /โทs 043 511754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว