ชลบุรี-ผู้ประกอบการร่วมใจจัดระเบียบวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา เครียมพร้อมเสริมวัคซีนโควิด-19 และติดตั้งเสาเหล็กกั้นระหว่างซอย

ชลบุรี-ผู้ประกอบการร่วมใจจัดระเบียบวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา เครียมพร้อมเสริมวัคซีนโควิด-19 และติดตั้งเสาเหล็กกั้นระหว่างซอย

มีรายงานว่า นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา เพื่อวางแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่โครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา เพื่อพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยมี นายสุขราช กาลลา ประธานชุมชน และตัวแทนผู้ประกอบการในโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา เข้าร่วมประชุมที่ร้านสโตนเฮ้าส์ วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการวอล์กกิ้งสตรีท โดยจะฉีดวัคซีนให้ผู้ประกอบการทุกคนที่มีความประสงค์ต้องการฉีด ให้แจ้งรายชื่อมายังสถานประกอบการของตนเอง ก่อนเมืองพัทยาจะรวมยอดและรายงานแจ้งเบิกวัคซีนมาให้บริการ คาดว่าหลังปีใหม่จะสามารถดำเนินการได้

ก่อนในที่ประชุมจะมีการชี้แจงความคืบหน้าการติดตั้งเสาเหล็กแบบยกถอดได้ เพื่อกั้นไม่ให้รถเข้าซอยระหว่างโครงการในช่วงปิดการจราจรเวลา 19.00 – 04.00 น.รวม 7 ซอย โดยจะทำการติดตั้งหลังปีใหม่นี้

นอกจากนี้ เมืองพัทยาได้ทำการทาสีตีเส้นสองข้างทางภายในโครงวอล์กกิ้ง สตรีท เพื่อกำหนดแนวเขตป้องการการรุกล้ำของผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าบนถนน โดยเส้นแบ่งแนวเขตจะเสมอแนวเดียวกับตู้ไฟฟ้า และให้จำหน่ายได้เฉพาะหน้าร้านของตัวเองเท่านั้น โดยพบว่าตัวแทนผู้ประกอบการต่างรับทราบและให้รับปากความร่วมมือเป็นอย่างดี