กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

****************************
เมื่อ 25 มิ.ย. 66 เวลา 04.00 น. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ภายใต้กิจกรรม “วิ่งต่อต้านยาเสพติด” (Run Against Drugs)

ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) โดยมี นาย วิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ หอฝิ่น อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ในกิจกรรมมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดพื่อสุขภาพพลานาลัยที่แข็งแรงและเป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมาออกกำลังกายห่างไกลจากยาเสพติดมากขึ้น
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย