สื่ออาสารายงานข่าว สว. ชมพ่อพันธุ์ควายยักษ์ แห่งเมืองร้อยเอ็ด พร้อมสนับสนุนและพัฒนาควายไทย

สื่ออาสารายงานข่าว สว. ชมพ่อพันธุ์ควายยักษ์ แห่งเมืองร้อยเอ็ด พร้อมสนับสนุนและพัฒนาควายไทย

PTV/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

สื่ออาสา (Citizen Jounalism) ประกอบด้วย นายธงชัย ธราวุธ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร้อยเอ็ด และ นายสมนึก บุญศรี ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT รายงานข่าว วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ หมู่ 3 บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เยี่ยมชมพ่อพันธุ์ควายยักษ์แห่งเมืองร้อยเอ็ด พร้อมสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาควายไทย โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตาม

โดยปัจจุบันฟาร์มควายดี มีจำนวนควายมากกว่า 60 ตัว โดยมีพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว คือเจ้าสัว และ เจ้าทองหล่อ ที่พร้อมส่งต่อพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยมสู่เกษตรกร รวมถึงได้ชมการผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) ซึ่งผลิตเองภายในฟาร์ม ที่ได้จากอาหารหยาบผสมกับอาหารข้น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต้องคำนวณตามอายุและสัดส่วนของควาย

ทั้งนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคปศุสัตว์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของควายไทย ให้แก่เกษตรกรทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงควายทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้ที่งดงามให้แก่เกษตรกร อีกทั้งควายไทย เป็นสัตว์มีพระคุณต่อมนุษย์เสมอมาทุกยุคทุกสมัย การอนุรักษ์และพัฒนานับเป็นภารกิจที่ภาคภูมิใจ เพื่อให้ควายอยู่คู่กับแผ่นดินไทยสืบไป

PTV/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542 ข่าว
ปชส.รอ/ภาพ