ภูธรเมืองมุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการ “Smart Safety Zone 4.0”

ภูธรเมืองมุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการ “Smart Safety Zone 4.0”

มุกดาหาร /เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 พลตำรวจตรีชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2” ภายหลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชน (Big Six)โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจ 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา, ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชุมชน, ผู้อาศัยในชุมชน, และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงห์แก้ว ชั้น 5 อาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชน (Big Six) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งภาพรวมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปประกอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว
โครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2” เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมแบบเชิงรุก เช่น การสร้างเครือข่ายกล้อง CCTV พร้อมกับให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารคอยตรวจสอบตลอดเวลา การใช้โดรนบินตรวจการณ์ในพื้นที่โครงการ การติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงการสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุ กลุ่มเครือข่ายตาสับปะรด และกลุ่ม เครือข่ายอื่นๆ เพื่อร่วมบูรณาการการทำงานในด้านการป้องกันอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การประชุมเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจ (BIG SIX) สภ.เมืองมุกดาหา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.อุกฤษฏ์ สังฆะมณี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.นิรัณธกรณ์ ทานวรวิทย์ สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.อำพร สพานหล้า สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องระยะที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการในพื้นที่ สภ.เมืองมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ 0.42 ตร.กม. เป็นสถานีตำรวจนำร่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในอนาคตจะขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยากจะทำให้จังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นจังหวัดเล็กๆ ให้มีความทันสมัย ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม รังสรรค์ พัฒนาให้จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากบริษัทเอกชน ประเทศเกาหลี เป็นบริษัทผลิตโดรน จะสนับสนุนโดรนตัวใหญ่ขนาด 2 เมตร คูณ 2 เมตร สามารถบินบนอากาศได้ 2 ชั่วโมง ที่ได้รับการสนับสนุนโดรนมี 2 แห่งของภูมิภาค คือประเทศไทยกับไทเป ได้ทำ MOU โดยตรง 2 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเห็น การนำเทคโนโลยี มาให้จังหวัดมุกดาหาร ทุกหน่วยบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์สังคม สร้างเมืองให้น่าอยู่ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง สังคมก็จะน่าอยู่ การทำเมืองให้ปลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะประชาชนในพื้นที่

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
0810501177