ศรีสะเกษ !! ดร.กัลยาณี นายกท่องเที่ยวศรีสะเกษร่วมกับขนส่งจังหวัดติวเข้มผู้ประกอบการขนส่งต้อนรับนักท่องเที่ยว Service mind

ศรีสะเกษ !! ดร.กัลยาณี นายกท่องเที่ยวศรีสะเกษร่วมกับขนส่งจังหวัดติวเข้มผู้ประกอบการขนส่งต้อนรับนักท่องเที่ยว Service mind

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องอบรมชั้น3 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาการขนส่งโดยสารสาธารณะให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย และได้รับสนับสนุนจาก ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างสำนึกที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ Servive mind และการพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการในสังคมยุคปัจจุบัน นายอธิวัฒน์ คุโณปการ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และมีนายอนุชาติ ทุ้มกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและส่งเสริมมาตรฐานการบริการที่ดี มีความปลอดภัย สามารถสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งทำให้ประชาชนหันมานิยมใช้บริการรถโดยสารเพิ่มขึ้น และเพื่อให้นักท่องเที่ยวหันมาบริการกับรถโดยสารเพื่อทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ต่อไป
ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการบรรยายให้ความรู้ ได้รับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการขนส่งหลังโควิด จึงแนะนำให้เจ้าของรถโดยสารได้จัดเส้นทางท่องเที่ยว เริ่มจากสถานีรถไฟไปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่นไปไหว้พระที่วัดมหาพุทธาราม ขอพรกราบพระที่วัดพระธาตุเรืองรอง และทำเส้นทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ โดยอาศัยรถโดยสารประจำทางเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัว เพราะณะนี้จังหวัดศรีสะเกษได้เข้าสู่ฤดูการชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในสวน และเริ่มออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป และเป็นการให้โอกาสผู้ประกอบการที่มีรถว่างจะได้จัดนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวดินแดนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษต่อไป

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ